پیوستگی ,تحقیق ,مبانی ,پیشینه ,نظری ,فایل ,احساس پیوستگی ,پیشینه تحقیق ,مبانی نظری ,تحقیق احساس ,پایان نامه ,پیشینه تحقیق احساس ,تحقیق احساس پیو

فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی

 

 

شرح مختصر:

چارچوب نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع احساس پیوستگی

مبانی نظری احساس پیوستگی

یکی از متغیرهای شخصیتی که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، احساس پیوستگی است، (سالیوان، 1993؛ آنتونوسکی، 1996 ).

احساس پیوستگی یک سازه شخصیتی با سه مؤلفه درک پذیری، توانایی مدیریت و معناداری می باشد. در درک پذیری به احساس پیوستگی اشاره می شود که در آن فرد معتقد است هیچ چیز منفی یا حیرت آوری اتفاق نیفتاده و زندگی می تواند خوب و معقولانه و مطابق انتظارش پیش رود. مؤلفه توانایی مدیریت، احساس دارا بودن منابع مورد نیاز برای حل مشکل و مبارزه با استرس ها را منعکس می کند و در نهایت، احساس معناداری متضمن این است که چقدر فرد زندگی را با ارزش دانسته و تا چه اندازه این حس را به تنها به لحاظ شناختی بلکه به طور هیجانی به همراه دارد ( آنتونوسکی، 1996؛ آنتونوسکی، 1987 به نقل از واستاماکی، 2009 ).

احساس پیوستگی سازه ای است که توسط آنتونوسکی ( 1993 ) برای نشان دادن مقابله موفقیت آمیز در برابر فشارزاهای زندگی بیان شده است که جهت گیری کلی فرد و احساس اعتماد و پویایی مداوم و فراگیر را در زندگی و دنیای پیرامون وی نشان می دهد. احساس پیوستگی باعث می شود فرد تحریکات درونی و بیرونی دریافت شده را در زندگی سازمان یافته تر، قابل پیش بینی تر و توضیح پذیرتر درک نماید. به بیان ساده تر، احساس پیوستگی به ادارک و احساسات فرد اشاره می کند که زندگی برای او قابل درک، کنترل پذیر و پر معنی است و احساس پیوستگی یک ویژگی شخصیتی است و کسی که این احساس را داشته باشد:

1- محرک های درونی و محیط بیرونی که در طول زندگی ساخته شده اند را قابل پیش بینی  و توضیح می داند.

2- معتقد است منابعی برای روبرو شدن با مطالبه های محرک ها وجود دارد.

3- این مطالبه ها، چالش هایی هستند که ارزش سرمایه گذاری و مبارزه دارند و بر همین اساس آنتونوسکی احساس پیوستگی را هسته اصلی پردازش اطلاعات پیچیده توسط انسان می داند که تعارضات را حل کرده و استرس را قابل تحمل می کند.

احساس پیوستگی، احساس قابل اعتماد، پویا، با ثبات و نافذ است ( آنتونوسکی، 1987؛ به نقل از ساوولاتین 2005؛ آنتونوسکی، 1996 )و آنتونوسکی معتقد است که احساس پیوستگی یک منبع مقاومت تعمیم یافته ای است که اثرات استرس را بر سلامت تعدیل می کند؛ این تعدیل از این طریق انجام می گیرد که احساس پیوستگی روشهای سودمند و مفیدی از برخورد با عوامل استرس زا را در اختیار افراد قرار می دهد و لذا این احساس، آن افراد را قادر می سازد تا در برابر اثرات استرس های زندگی مقاومت بیشتری از خود نشان دهند (زهراکار،1387).

آنتونوسکی احساس پیوستگی را به عنوان جهت گیری نافذ در نظر می گیرد که منجر به شکل گیری باورهایی می شود مانند این که محرک های درونی و بیرونی که در مسیر زندگی قرار دارند، قابل پیش بینی و توضیح پذیر هستند. فرد از منابع و توانایی هایی برای مواجهه با مجموعه ای از این محرک ها برخوردار است که احساس ارزشمندی مواجهه با این محرک ها را به دنبال می آورد (آنتونوسکی، 1987 به نقل از واستناماکی، 2009). آنتونسکی همچنین معتقد است که احساس پیوستگی باعث ایجاد منبع مقاومت تعمیم یافته ای می شود که اثرات استرس بر سلامتی را تعدیل می کند. بدین صورت که، روشهای سودمند و مفیدی از برخورد با عوامل استرس زا را در اختیار فرد قرار می دهد و از این رو، فرد را قادر می سازد تا در برابر اثرات استرس های زندگی مقاومت بیشتری از خود نشان دهد (بارتلت، 1998 به نقد از زهراکار، 1387).

احساس پیوستگی توانایی انتخاب یک راهبرد مقابله ای مناسب را برای مواجهه با محرک های استرس زای موجود در زندگی مهیا می­کند ( توماسون و همکاران، 2009 ). زیرا انتخاب یک راهبرد مناسب برای مقابله استرس زاها بستگی به نوع نگرش و سازه های شخصیتی دارد. چنانچه استفاده راهبرد مقابله ای متناسب با موفقیت استرس زا کارآمد نباشد، می تواند منجر به برخی از مشکلات روانشناختی شود. یافته های بسیاری از پژوهشها رابطه احساس پیوستگی و سلامت روان را مورد تایید قرار دادند ( کانتین و همکاران، 2008، فلسنبرگ و همکاران، 2006؛ سامنین و همکاران، 2001 ). اما در خصوص رابطه احساس پیوستگی و راهبردهای مقابله ای مسأله مدار رابطه مثبت و بین احساس پیوستگی و راهبرد مقابله ای هیجان مدار رابطه منفی بدست آوردند ( توماسون و همکاران، 2010 ).

    احساس پیوستگی به انتخاب راهبرد مقابله ای که برای فرد کارآمدتر باشد، منجر می شود. همچنین افرادی که احساس پیوستگی قوی دارند در استرس های روزمره و شرایطی که برای اغلب افراد استرس زا تلقی می شود برای آنها جزیی از زندگی و طبیعی است و بستری برای یادگیری را فراهم می کند. آنها باور دارند، هر آنچه برای مقابله با موانع و شرایط موجود لازم است در وجودشان نهفته است، بنابراین سعی می کنند از تمام موفقیت ها برای رشد خود استفاده کنند (آنتونوسکی، 1996). فلنسبورگ و همکاران معتقدند مفهوم احساس پیوستگی در سالهای اخیر به درک بهتر ما از عناصر اجتماعی مؤثر بر سلامت و بیماری کمک کرده است مفهوم احساس پیوستگی در سالهای اخیر توجه فزاینده ای را به عنوان یک مدل سلامتی زا به خود جلب کرده است. آنتونوسکی تاکید داشته است که یک حلقه ارتباطی بین احساس پیوستگی مفهوم سازی شده توسط او و سلامت جسمی وجود دارد و احساس پیوستگی یک تجربه درونی است که به صورت تدریجی در طول جوانی رشد می کند تا در یک فرد به یک کیفیت نسبتاً پایدار می رسد. توگاری و همکاران در یک مطالعه زمینه یابی آثار احساس پیوستگی را بر بهزیستی دانشجویان ژاپنی پیگیری کردند. شاخصهای مورد نظر در بهزیستی عبارت از وضعیت جسمی خوب، بهزیستی روان شناختی و حل موفقیت آمیز مسائل رشدی بود.

تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، افرادی که نمره پایه و نیز نمره بعدی آنها در حس انجام بالا بوده نمراتشان در حد بالایی پیش بینی کننده بهزیستی جسمی و روانی است. نمرات پایین در احساس پیوستگی با شیوع بالا در شکایات روان – تنی ارتباط دارد. و خط پیشرفت علائم روان تنی در پسران نوجوانی که نمرات پایین در احساس پیوستگی دارند 15 مرتبه بیشتر از پسرانی است که در احساس پیوستگی نمرات بالایی به دست می آورند. فلنسبورگ، مادسن و همکاران در مطالعه مقطعی نشان دادند که آزمون احساس پیوستگی، با سه نوع نمره سلامت بهزیستی جسمانی، علائم جسمی و خود ارزیابی سلامت روانی شناختی رابطه مثبت دارد.

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی(فصل دوم ... - .

این پرتال با ارائه پرونده آرشیوی مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی(فصل دوم تحقیق) در خدمت شما دانش پژوهان عزیز میباشد. , برای مشاهده کامل فایل ...
هم میهنان پژوهشگر , کار آفرینان گرامی , دانشجویان آینده ساز , شما به پیشخوان فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی(فصل دوم تحقیق) وارد شده اید ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی(فصل دوم ... - .

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی(فصل دوم تحقیق). با سلام و خسته نباشید , بیننده گرامی به تارنمای ما خوش آمدید هم اکنون فایل تحقیقاتی مبانی نظری ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی(فصل دوم تحقیق)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی(فصل دوم تحقیق). گارانتی خرید. دسته بندی: علوم انسانی. بازدیدها: 10. فرمت فایل: . حجم فایل: 32 کیلو بایت.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی - گالری آینده

Nov 26, 2016 - احساس پیوستگی یک سازه شخصیتی با سه مؤلفه درک پذیری[۴]، ... دریافت فایل. برچسب ها: احساس پیوستگی, پیشینه تحقیق, مبانی نظری ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی | فروشگاه اینترنتی ...

فروشگاه اینترنتی فورکیا فایل ... فایل. نویسنده Adminارسال شده در آذر ۱۹, ۱۳۹۵ دسته‌ها علوم انسانیبرچسب‌ها احساس پیوستگی, پیشینه تحقیق, مبانی نظری ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی – فایل یاب

Nov 18, 2016 - خانه / مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی ... مناسب منبع : دارد (به شیوه APA) نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی - Next Gallery

Nov 26, 2016 - مکان شما: خانه / مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی. ... دریافت فایل. برچسب ها: احساس پیوستگی, پیشینه تحقیق, مبانی نظری ...

دانلود فصل دوم پایان نامه احساس پیوستگی – خرید آنلاین و دریافت ...

Dec 4, 2016 - شما به صفحه اختصاصی فصل دوم پایان نامه احساس پیوستگی وارد شده اید. ... برترین فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق مهارت های حساسیت ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی – Google.0f0.in


Nov 18, 2016 - مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی ... شیوه APA) نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc تعداد صفحه:22 قسمتی از ..

دانلود تحقیق و مبانی نظری
منبع اصلی مطلب : دانلود فایل مبانی نظری
برچسب ها : پیوستگی ,تحقیق ,مبانی ,پیشینه ,نظری ,فایل ,احساس پیوستگی ,پیشینه تحقیق ,مبانی نظری ,تحقیق احساس ,پایان نامه ,پیشینه تحقیق احساس ,تحقیق احساس پیو
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق احساس پیوستگی