هیجان ,هیجانی ,مبانی ,نظری ,طرحواره ,پیشینه ,مبانی نظری ,نظری طرحواره ,موضوع طرحواره ,پایان نامه ,،1384 نظریه ,هیجانی تعریف هیجان ,عاطفی اشاره دار

مبانی نظری طرحواره های هیجانی

 

 

 

شرح مختصر:

مبانی نظری طرحواره های هیجانی

تعریف هیجان ومولفه های آن

در روان شناسی هیجان ها معمولاً به احساسها و واکنش های عاطفی اشاره دارند، هر هیجان از سه مؤلفه اساسی برخوردار است: مؤلفه شناختی، افکار، باورها و انتظارهایی که نوع و شدت پاسخ هیجانی را تعیین می کنند. آن چه برای یک فرد فوق العاده لذت بخش است، ممکن است برای دیگری کسل کننده یا آزارنده باشد. مؤلفه فیزیولوژیکی که شامل تغییرات جسمی در بدن است. برای مثال، هنگامی که بدن از نظر هیجانی به واسطه ی ترس یا خشم بر انگیخته می شود، ضربان قلب زیاد می شود، مردمک ها گشاد می شوند و میزان تنفس افزایش می یابد. اکثر هیجان ها شامل یک انگیختگی کلی و غیر اختصاصی دستگاه عصب هستند.

مؤلفه رفتاری، به حالت های مختلف ابراز هیجان ها اشاره می کند. جلوه های چهره ای، حالت های اندام و حرکت های بیانگر، و آهنگ صدا همراه با خشم، لذت، شادی، غم، ترس و هیجان های دیگر تغییر می کنند. جلوه ی چهره ای مهم ترین شکل ارتباط هیجانی هستند. بررسی هایی که صورت گرفته اند، نشان می دهند که برخی از جلوه های خاصِ چهره ای، ذاتی هستند. و بنابراین، در همه جای دنیا آن ها را می شناسند. هیجان ها متشکل از الگوهای پاسخ های فیزیولوژیکی و رفتارهای مخصوص به نوع هستند . و در واقع غالبا از نظر مردم هیجان همان احساسی است که به فرد دست میدهد . ولی هیجان یک رفتار است نه یک تجربه ی خصوصی و پدیده ای است که در بقای نوع و تولید مثل نقش دارد )هافمن ،1381).

هیجان و نظریه های هیجان اصطلاح هیجان از ریشه لاتینEmovereبه معنی حرکت، تحریک و حالت تنش مشتق شده است. هیجان در زبان متداول با شور، احساس، انفعال و عاطفه معادل است. در حال حاضر دو نوع کاربرد برای این واژه وجود دارد: الف-اصطلاحی پوششی برای تعداد نامعینی از حالات ذهنی. این همان معنایی است که ضمن صحبت از عشق، ترس و نفرت مورد نظر است. ب- برچسبی برای زمینه ای از تحقیقات علمی که به بررسی عوامل محیطی، فیزیولوژیکی و شناختی این تجربیات ذهنی می پردازد. علاوه بر این کاربردها، اصطلاح هیجان مفاهیم ضمنی دیگری نیز دارد: حالات هیجانی به طور طبیعی، حاد تلقی می شوند و این حالات، تجارب ذهنی هستند که با احساسات تفاوت داشته و از نظر رفتاری با آشفتگی و اضطراب همراه هستند(پورافکاری،1373).

هیجان، حالت پیچیده روان شناختی است که شامل سه مولفه مجزا می باشد: تجربه ذهنی، پاسخ هیجانی و رفتار آشکار حاصل از این تجربه. بر اساس مولفه های موجود، هیجان های اصلی شامل ترس، تعجب، خشم، نفرت، ناراحتی و شادی می باشند و نوع دیگر هیجان، هیجان های مرکب هستند که ترکیبی از هیجانات اصلی می باشند(خداپناهی،1387). 2-4-3.اجزای هیجان هر هیجان شامل شناخت ها، اعمال و احساسات می باشد و تمامی هیجانات این مراحل را طی می کنند.

* احساس درون ذهنی *تحریک دستگاه خودکار * ارزیابی شناختی از موقعیت *ابراز هیجان * واکنش عمومی *گرایش عملی که مقدار هیجانی که از احساسی ناشی می شود و به صورت رفتار خاصی بروز می کند به تجربه فرد بستگی دارد(اتکینسون وهمکاران؛به نقل از رفیعی وهمکاران،1384).

مهم ترین چیزی که تاکنون درباره هیجان گفته شده این است که، تا وقتی کسی هیجان را تعریف نکرده فکر می کند معنای آن را می داند(کالات،1387).

تاریخچه هیجان دانشمندان فراوانی درباره هیجان تحقیق کرده اند. ویلیام جیمز، اولین محققی است که برای هیجان یک الگوی فیزیولوژیکی ارایه داد و چارلز داروین یکی از اولین دانشمندانی بود که هیجان را به طور سیستماتیک مطالعه کرد. هدف او از نشان دادن هیجان در میان انسان ها، شاهدی برای نظریه تکامل اش بود. او در سال 1872 کتاب خود را با عنوان “ابراز هیجان در انسان ها و حیوانات” منتشر کرد. همگانی بودن حالت های چهره هنگام ابراز هیجان، تاییدی برای ادعای داروین مبنی بر ذاتی بودن واکنش ها و داشتن تاریخچه تکاملی برای هیجان ها می باشد(اتکینسون وهمکاران ،1384).

نظریه های هیجان 2-4-5-1.نظریه جیمز – لانگه : بر طبق این نظریه هیجان هایی که احساس می شوند، ادراک دگرگونی های بدنی است. طبق این نظریه چیزی که ما به صورت هیجان تجربه می کنیم برچسبی است که به پاسخ های خودمان می زنیم. برای مثال، چون می گریزیم پس می ترسیم(اتکینسون وهمکاران ،1384). نظریه شاخترـسینگر: در این نظریه، هیجانی که احساس می کنیم تعبیر و تفسیر ما از حالت های برانگیختگی است. 2-4-5-2.نظریه ارزیابانه: طبق نظر ریچارد لازاروس، هیجان نتیجه ارزیابی اطلاعات از موقعیت محیطی و از درون بدن است (اتکینسون و همکاران ،1384).

نظریه رفتارگرایی: واتسون اظهار داشت که فقط سه هیجان اساسی وجود دارد که ذاتی بوده و توسط محرک های ویژه بروز می کند که عبارتند از: ترس، خشم و عشق. ترس: از پاسخ ذاتی فرد به صدای بلند و یا از دست دادن حمایت به وجود می آید. خشم: از ایجاد مانع در برابر حرکات و اعمال فرد به وجود می آید. عشق: از نوازش و دلجویی به وجود می آید. و سایر هیجان ها از طریق شرطی شدن و یادگیری به وجود می آید(روزنهان ،1388).

نظریه بازخوراند چهره: طبق این نظریه حالت چهره باعث تجربه درون ذهنی هیجان می شود. تامکینز(Tomkins) معتقد است: حالت چهره یا مثبت است یا منفی. حالت چهره از همین طریق می تواند هیجانات مثبت و منفی را از هم افتراق دهد(روزنهان ،1388). 2-4-6.وظایف هیجان ها اگر ما قابلیت تجربه کردن و ابراز کردن هیجان ها را تکامل بخشیده ایم، پس هیجان ها باید برای اجداد ما سازگارانه بوده و احتمالا برای ما نیز چنین باشند. به طور مثال، ترس به ما هشدار می دهد که از خطر بگریزیم، خشم برای حمله کردن به مهاجم هدایت می کند. وقتی نیاز به گرفتن تصمیمی فوری است هیجان می تواند رهنمودی مفید در اختیار بگذارد. افرادی که شدیدا بی هیجان هستند اغلب تصمیمات نامناسب می گیرند(سیدمحمدی،1390).

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : دارد (به شیوه APA)

مبانی نظری طرحواره های هیجانی - لونو - فروشگاه ساز رایگان فایل

قسمتی از مبانی نظری متغیر: مبانی نظری طرحواره های هیجانی. تعریف هیجان ومولفه های آن. در روان شناسی هیجان ها معمولاً به احساسها و واکنش های عاطفی اشاره دارند، هر هیجان از ...

مبانی نظری و پیشینه با موضوع طرحواره های هیجانی (فصل دوم تحقیق)

مبانی نظری و پیشینه با موضوع طرحواره های هیجانی(فصل دوم تحقیق). در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری ...

مبانی نظری طرحواره های هیجانی - رز بلاگ - متفاوت ترین سرویس سایت ساز


23, - مبانی نظری طرحواره های هیجانی قیمت تومان توضیحات دانلود ,مبانی نظری طرحواره های هیجانی,کتاب فایل جزوه.

بایگانی‌ها مبانی نظری طرحواره های هیجانی - فروشگاه آنلاین وارش تحقیق

مبانی نظری طرحواره های هیجانی نوع فایل: تعداد صفحات: ۲۳ صفحه توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع ...

مبانی نظری طرحواره های هیجانی - فروشگاه آنلاین وارش تحقیق


28, 2016 - مبانی نظری طرحواره های هیجانی نوع فایل: word تعداد صفحات : 23 صفحه توضیحات : فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری ...

مبانی نظری و پیشینه با موضوع طرحواره های هیجانی (فص


مبانی نظری و پیشینه با موضوع طرحواره های هیجانی (فصل دوم تحقیق). با سلام و خسته نباشید , بیننده گرامی به تارنمای ما خوش آمدید هم اکنون فایل تحقیقاتی مبانی ...

مبانی نظری و پیشینه با موضوع طرحواره های هیجانی

مبانی نظری و پیشینه با موضوع طرحواره های هیجانی (فصل دوم تحقیق). ایامی نیک و سال پر از بهروزی برای شما نیکان ایرانی آرزومندیم هم میهنان پژوهشگر , کار آفرینان ...

فایل مبانی نظری طرحواره های هیجانی - راهنمای دانشجو


مبانی نظری طرحواره های هیجانی. تعریف هیجان ومولفه های آن. در روان شناسی هیجان ها معمولاً به احساسها و واکنش های عاطفی اشاره دارند، هر هیجان از سه مؤلفه اساسی برخوردار ...

مبانی نظری طرحواره های هیجانی - مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی


Nov 18, 2016 - مبانی نظری طرحواره های هیجانی - مرکز دانلود پروژه و مقالات دانشجویی ... پروژه بررسی الگوریتم های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم. doc ...

مبانی و پیشینه نظری طرحواره های هیجانی


12, 2016 - دانلود مبانی نظری و پیشینه پایان نامه پرسشنامه مقاله تحقیق پروژه,مبانی و پیشینه نظری طرحواره های هیجانی,فایل مارکت سرو.

دانلود تحقیق و مبانی نظری
منبع اصلی مطلب : دانلود فایل مبانی نظری
برچسب ها : هیجان ,هیجانی ,مبانی ,نظری ,طرحواره ,پیشینه ,مبانی نظری ,نظری طرحواره ,موضوع طرحواره ,پایان نامه ,،1384 نظریه ,هیجانی تعریف هیجان ,عاطفی اشاره دار
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سبد بلاگ : مبانی نظری طرحواره های هیجانی